Nyheter

Som tidigare aviserats i Sjöstadsnytt nr 3, behöver vi höja avgifterna till ungefär samma nivåer som gällde fram till 2010, innan de stora räntenedgångarna. Höjningen kommer att bli 20% från och med 1 januari 2024, både för lägenheter och parkeringsplatser. 

Den budget som nu läggs för 2024 inkluderar de kraftiga höjningar som aviserats för vatten (25%), sophämtning (24%) och fjärrvärme (12%). Vi räknar också med att amortera 1 MSEK under 2024, vilket är lägre än tidigare praxis på 1,5 MSEK. Detta måste godkännas av vår bank innan budgeten är säkrad, så en liten osäkerhet kvarstår. Går inte detta igenom kan vi behöva höja avgifterna under 2024 med ytterligare ett par procent.  

Farligt gods får inte slängas i containern på städdagarna utan måste forslas bort till återvinningsstation av medlemmarna själva. De trätrallar som lades i containern har lyfts ut och lagts på marken. Den som är ansvarig för dessa - vänligen transportera bort dessa.

Lite kyligt men soligt. Nya utebord monterades, trädgårdsgruppen putsade på vår fina trädgård, lekplatsen målades och det putsades fönster och trapphus. Tack till familjen Maxwell som ordnade med korv och fika!