Facebook

Nyheter

Nyheter

 • Dags för radonmätning Dags för radonmätning
  Styrelsen Nyheter 2019-10-19

  Vart tionde år ska det mätas om det finns radon i bostäderna har myndigheterna bestämt. Gränsvärdet är 200 Bq/kubikmeter. I vår förening har radonhalterna mätts två...

  Läs mer...

 • Håll koll på din cykel
  Styrelsen Nyheter 2019-10-19

  På städdagen samlades omärkta cyklar och cyklar med gamla märkningar in och samlades i cykelställen på gården mellan 42:an och 44:an. På en del cyklar klistrades...

  Läs mer...

Föreningens kalender
Detta

Höststäddag

13/10 kl 11-13

Bo Tips

Galleri

Adress
Tegelviksgatan 77, 116 47 Stockholm
E-post
Webb
http://www.brfsjostaden.se