För att få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand ska du ha bostadsrättsföreningens tillstånd. Det är styrelsen som beslutar. Du kan överklaga styrelsens beslut till hyresnämnden.

Du får hyra ut din lägenhet om du har skäl enligt Bostadsrättslagen. Det kan till exempel vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, militärtjänst, FN-tjänst eller sjukdom. Skälen har genom en lagändring blivit mer generösa än tidigare. Exempel på situationer där skälen kan tänkas vara mer generösa är om andrahandsupplåtelse sker till en närstående eller om en bostadsrätt är svårsåld då det bör kunna finnas skäl under en övergångsperiod (normalt max ett år).

Tiden för andrahandsupplåtelse (lån av lägenheten likställs med hyra) ska vara begränsad. Styrelsen har beslutat att hyrestiden får vara högst ett år. Du har även rätt att hyra ut för att provbo med en partner. Ett år brukar hyresnämnden anse vara en lämplig tidsperiod för provboende.

Lägenheten får bara hyras ut till privatperson som bor i lägenheten, inte till juridisk person. Styrelsen godkänner inte uthyrning via Airbnb eller annan hotelliknande verksamhet. Det ska vara en hyrespart under hela uthyrningstiden. Du som hyr ut ska ha bostadsrättsförsäkring. Du ansvarar för hyresgästen och för att avgiften betalas till föreningen under uthyrningstiden.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha skriftligt hyresavtal. Observera också att om hyresavtalet varat mer än nio månader ska avtalet alltid sägas upp för att det ska upphöra. Uppsägningstiden är i regel tre månader. Komihåglista för andrahandsuthyrning finns på fastighetsagarna. Hyresintäkten är skattepliktig över visst belopp.

Kontakta någon i styrelsen om du vill hyra ut i andrahand.

Skriv ansökan på föreningens särskilda blankett så du får med alla uppgifter som behövs för beslutet.

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning