Välkommen till din nya bostad och Brf Sjöstaden

Du kan besöka vår expedition på plan 2, Tegelviksgatan 73, där någon från styrelsen finns alla tisdagar (inte helgdagar och sommar) kl. 18.30–19.00. Kom på besök när du flyttat in för att lägga in telefon-/mobilnummer till porttelefonen, registrera dina taggar/passerbrickor, få dekal till cykel mm.

Styrelseledamöternas namn och kontaktuppgifter finns i portarna och på hemsidan under rubriken Kontakt/Styrelsen.

Styrelsen ger dessutom ut informationsbladet Sjöstadsnytt några gånger per år.

 

Hemsida: www.brfsjostaden.se Medlemmar kan få nyhetsmeddelanden direkt som mejl genom att registrera sig längst ner på hemsidan. E-post till styrelsen: eller via formulär på hemsidan.

Förvaltning Nordstaden AB tel 08 - 32 40 00 - sköter vår fastighet och vår ekonomi samt debitering av avgifter.

Epost:

Autogiro För smidig betalning av månadsavgiften rekommenderar föreningen autogiro. Anmäl till Nordstaden.

Portombud finns det en av i varje uppgång. Portombuden kan också hjälpa dig med saker du undrar över.

Barnvagnar. Det finns ett rum för 4-5 barnvagnar bredvid grovtvättstugan. Barnvagnar som parkeras här ska vara märkta med dekal med aktuell årsangivelse som du kan hämta på föreningens expedition. Barnvagnar som inte är märkta med dekal säljs eller slängs efter viss tid.

Brandsäkerhet. Du ansvarar för brandsäkerheten i din lägenhet. Enligt lag ska det finnas minst en brandvarnare. Styrelsen rekommenderar att du har brandsläckare (skum) och brandfilt i din lägenhet.

Bredband. Varje lägenhet är ansluten till ett externt fibernät för bredband. I lägenhetsavgiften ingår 700-1000 Mbs bredband. Kommunikationsoperatör är Ownit (www.ownit.se), tel kundservice 08- 525 07 300. Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att aktivera bredband hos Ownit och välja tilläggstjänster som t ex IP-telefoni.

Cykelrum. Alla cyklar ska vara märkta med dekal med aktuell årsangivelse som du kan hämta på föreningens expedition. Cyklar som inte är märkta med dekal säljs eller slängs efter viss tid.

El. Föreningen tecknar ett gemensamt el-abonnemang för alla medlemmar, elförbrukningen mäts per lägenhet och du debiteras kvartalsvis i efterskott i samband med månadsavgiften. Vid ägarbyte är det säljarens och köparens ansvar att komma överens om ersättning för elförbrukningen t o m tillträdesdagen.

Extrasängar. Det finns fyra vikbara extrasängar i föreningens gemensamma förråd i trappuppgång 73. Dessa kan du låna vid behov - bara kom förbi expeditionen.

Garage. Föreningen har 57 garageplatser och 5 mindre platser för motorcykel/lådcykel/permobil etc som finns i husets källarvåning. Nordstaden administrerar kölista. Laddstationer finns på vissa platser för el-/laddhybrider.

Gemensamhetslokaler och övernattningsrum. Föreningen har en gemensamhetslokal, Snäckan, och ett övernattningsrum, Musslan, som du får hyra max 3 dygn i rad och max 3 dygn/månad. Lokalerna kan bokas på tavlan utanför Snäckan eller via vår hemsida. Föreningen har också en bastu som du kan boka på samma sätt.

Gården delas mellan Brf Sjöstaden och Brf Sjöjungfrun. Avtal finns för snöskottning, sandning och skötsel. En trädgårdsgrupp finns i föreningen. Gården får inte användas för parkering, utan endast för snabb i- och urlastning. 

Markiser och ytterväggar. Det går att sätta upp markis över balkong och fönster i färger som har godkänts av styrelsen. Särskilda föreskrifter gäller och finns anslaget i grovtvättstugan. Montering med hål i yttervägg får inte göras. Ta kontakt med styrelsen för mer information.

Miljörum/Sopor. I miljörummet bredvid port 71 ska du sortera sopor såsom tidningar, kartong, plast, glas, plåt, batterier, lampor och lysrör och övrigt. Hushållssopor slängs i sopnedkast som finns i port  40 och 75 samt på gården vid port 75. Observera att föremål som t.ex. kylskåp, möbler, målarburkar och sprayburkar inte får läggas i miljörummet utan måste lämnas till återvinningsstation. Vid t ex renovering av lägenhet får medlemmen själv ta sig till återvinningsstation med det ofta skrymmande materialet.

Mindre lokal/hobbyrum för enklare snickeriarbeten, målning etc finns i garaget och kan bokas veckovis på expeditionen.

Namnskyltar finns utanför porten, i entréhallen, på ditt postfack samt vid lägenhetsdörren. Fyll i den text du vill ska stå på namnskylten och lämna den i föreningens brevlåda eller på expeditionen.

Nycklar Till din lägenhet hör ursprungligen följande nycklar: 3 st cylinderlåsnycklar till din lägenhetsdörr, 3 st tillhållarnycklar till din lägenhetsdörr(säkerhetslås). Varje lägenhet har tilldelats 1 st cylinderlåsnyckel till källare och cykelrum. Till portar, i förekommande fall garage, bokning av tvättstuga, övernattningsrum, gemensamhetslokal och bastu används tagg/passerbricka. Önskar ni extra tagg så kostar den 100 kr och kan inhandlas på expeditionen (endast kontant betalning). Kod för bokning via hemsidan övertar du från avflyttad eller vid förfrågan på expeditionen. Besök gärna expeditionen när du flyttat in. Ta med alla taggar/passerbrickor ni fått från avflyttad medlem för att kontrollera att de är registrerade och eventuellt förkomna brickor tas bort ur systemen (för att minska risken för ovälkomna gäster i gemensamma lokaler, trapphus och garage).

Uppgift om eventuella extranycklar som gjorts finns noterad hos föreningens låssmed, Låsmakarna AB, Högbergsgatan 85, tel 642 63 03. Ta med bostadsrättsbevis och legitimation.

Ombyggnad och renovering. Regler finns under rubriken Tillstånd på hemsidan. 

Pirra och rullplatta kan lånas från expeditionen som hjälp vid flytt.

Reparation/Akuta situationer/Felanmälan. I stadgarna och på hemsidan framgår vad som är ditt och föreningens ansvar. I stora drag är det så att du som medlem är ansvarig för allt i lägenheten medan föreningen är ansvarig för allt utanför din lägenhet. Dock får du t.ex. inte riva väggar och dylikt utan att först ha tillstånd från styrelsen. Se mer information på hemsidan under Mitt boende/Underhåll i bostad.

Vid felanmälan och om skada i lägenheten uppstått, ta då alltid kontakt med styrelsen först om det inte är mycket akut. Att gå via Nordstaden blir dyrt och kan debiteras medlemmen som gjort anmälan.

Skador utanför din lägenhet. Upptäcker du skador eller klotter, meddela omgående någon i styrelsen.

Slagborrmaskin (kraftig). Kan lånas från expeditionen.

Om spiskåpan måste bytas ut är det väldigt noga att få rätt sort – kolla med styrelsen i förväg. Se mer information på hemsidan under rubriken Badrum & kök.

Städning. Trappuppgångar och gemensamma utrymmen städas av entreprenör enligt avtal. Styrelsen organiserar städdag två gånger per år (vår och höst). Tid anslås i respektive port. Medlemmar förväntas bidra med att utföra gemensamma uppgifter som fördelas av portombuden. Till städdagarna beställs även en container för grovsopor som kommer att finnas på gården. OBS! Inget farligt gods får läggas i containern utan forslas till återvinningsstation av medlemmen själv. 

Termostater och radiatorer. Varje element har en termostat som kan ställas in mellan läge 1-3 vilket motsvarar en innetemperatur mitt i rummet på mellan 14-23 grader. Gardiner som hänger framför termostaten gör att den stänger av om det blir varmt bakom gardinen. Ställ termostaten på "snöflingan" när ni vädrar på vinterhalvåret för att spara energi.

Trappgångar/korridorer. I trappgångar och korridorer får ingenting placeras. Brandsäkerhet och därmed försäkringsfråga.

TV. Telenor är leverantör av TV-utbudet. I avtalet ingår basutbud analogt och digitalt för varje lägenhet. För digitalt utbud med box/modul ska registrering göras hos Telenor med åberopande av föreningens avtal. Kundservice https://www.telenor.se/kundservice, tel 020-222 222.

Tvättstugor. Det finns tre tvättstugor varav en är grovtvättstuga. Bokning görs på tavlan utanför Snäckan eller via hemsidan. Vid tvättstart måste bokningstaggen användas för att öppna dörren annars avbokas tiden automatiskt efter en halvtimme. Obs; maskinerna låses automatiskt kl 22.00. Städa efter dig.