Vår förening är ansluten till Polismyndighetens Grannsamverkan. Grannsamverkan är ett begrepp i brottsförebyggande arbetet. Det innebär att polisen tillsammans med de boende arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i vårt bostadsområde. Känslan av trygghet ökar av att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

  • I styrelsen finns det en som har hand om grannsamverkan och i sin tur har kontakt/möten med närpolisen.
  • Informera styrelsen/portombuden om ny information.
  • Se till att skyltar om grannsamverkan finns i samtliga portar.