Brf Sjöstaden har god ekonomi och har därför kunnat erbjuda oförändrade månadsavgifter för medlemmarna under de flesta år. Dock har avgifterna sänkts under åren med låg ränta och för 2023 höjts med 10% och med 20% för 2024, till största delen drivet av räntekostnaderna. Vi är tillbaks på ungefär samma nivå som före de stora räntenedgångarna.
Denna information finner du nedan i årsredovisningen.

 

Ladda ned

    Årsredovisning 2023
    Årsredovisning 2022
    Årsredovisning 2021
Icon representing an icon       

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019   Årsredovisning 2018  Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2016  Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002