I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Men det uttrycket syftar egentligen på ägarlägenheter, som är ovanliga i Sverige och endast funnits sedan 2009. Bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet dvs. bostadsrätt.

Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 42 äga 1,8% av föreningens tomtmark och 1,8% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna bara föreningens kostnader för drift och underhåll (månadsavgift). 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning 
  • Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman 
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt 
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhåll 


Att vara delägare i en fastighet 

Eftersom du skall bli delägare i en fastighet eller flera fastigheter med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar. 

Det kan på sikt vara en bra investering - ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalt. 
Därför är det viktigt att du från början gjort en realistisk bedömning av möjligheterna. Genom aktsamhet och omvårdnad kan du minimera din underhållskostnad. I undantagsfall finns en begränsad separat fond (sparade pengar) för varje lägenhets underhåll. Det har visat sig speciellt viktigt att spara och planera för underhåll och reparationer av badrum.

 

För allas trivsel - visa hänsyn och tolerans 
Vi är 131 lägenheter i föreningen och måste samsas om vår gemensamma egendom. För att samvaron skall fungera krävs det att alla visar hänsyn till sina grannar och att vi tolererar lite omak ibland. Använd sunt förnuft. Lite stoj av barn på gården och husdjur måste vi alla acceptera, men ta ansvar och visa hänsyn så inte grannarna störs för mycket. 

 

Hänsyn och regler vid renovering och ombyggnad

Föreningens trivselregler ska följas. Renovering får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 20.00 på vardagar och mellan kl 10.00 – 16.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud inte ske. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets entré. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Ej heller får byggmaterial förvaras i trapphus eller andra gemensamma utrymmen och hantverkare som hyrs in av medlemmar får inte parkera på gården.