Nyheter

Detta är goda nyheter, det är det lägsta elpris vi haft sedan Q2 2021. Från och med augusti i år gick vi över från Telge Energi till Skellefteå Kraft. Elkostnaden för Q3 debiteras ut på januariavin. 

Elen till laddplatserna i garaget kostade 1,797 kr/kWh. Skillnaden hänför sig till de fasta kostnaderna som slås ut på färre kWh. 

Vi har återkommande problem med klockan som styr belysningen utanför portarna. Felet är uppmärksammat och vi försöker åtgärda klockan med leverantörens hjälp. Tills felet är åtgärdat kommer vi att tvingas slå på belysningen dygnet runt. 

Klockan 08:45 onsdag 1 november hade vi ett inbrottsförsök i städskrubben (!) på bottenplanet i 79:an. En kvinna som kallade sig Anna, med bylsig dunjacka, luvan uppdragen och fyra saknade framtänder stod i hallen vid städskrubben. På frågan vad hon gjorde där påstod hon att hon tappat en guldring och att hon kände någon i huset på plan 3. Hon tog dock sina väskor och kassar (en med verktyg) och låste upp en cykel utanför porten och gick. Hon lämnade ett falskt telefonnummer. Vi upptäckte därefter brytmärken på dörren till städskrubben. 

Ser ni henne igen så avvisa henne eller kalla på polis. 

 

Som tidigare aviserats i Sjöstadsnytt nr 3, behöver vi höja avgifterna till ungefär samma nivåer som gällde fram till 2010, innan de stora räntenedgångarna. Höjningen kommer att bli 20% från och med 1 januari 2024, både för lägenheter och parkeringsplatser. 

Den budget som nu läggs för 2024 inkluderar de kraftiga höjningar som aviserats för vatten (25%), sophämtning (24%) och fjärrvärme (12%). Vi räknar också med att amortera 1 MSEK under 2024, vilket är lägre än tidigare praxis på 1,5 MSEK. Detta måste godkännas av vår bank innan budgeten är säkrad, så en liten osäkerhet kvarstår. Går inte detta igenom kan vi behöva höja avgifterna under 2024 med ytterligare ett par procent.