Nyheter

Portombuden kommer som vanligt ut med aktivitetslistor strax innan städdagen. I år skall vi också måla om lekstugan på gården. Är det någon som har förslag på andra saker vi själva kan åtgärda så maila gärna styrelsen på

I slutet av november genomförde styrelsen sin årligt återkommande brandskyddsinspektion. Generellt sett var resultatet av inspektion bra. Det finns dock ett par saker som är bra att tänka på.

Eftersom trapphusen används som utrymningsväg ska de hållas fria från alla lösa föremål och brännbart material. Detta är ett krav från brandmyndigheterna

Garaget måste vara fritt från brännbara material som kartonger och dylikt. Även brännbara vätskor, så som bensin, spolarvätska mm måste avlägsnas.

Fyra stycken däck får förvaras på den egna parkeringsplatsen i garaget.

/Styrelsen

Ett nytt nummer är distribuerat i era postlådor och på anslagstavlorna. Hela dokumentet finns även på hemsidan under Nyheter. Numret innehåller information om avgifterna, dags att motionera till stämman, märkning av barnvagnar mm.

Interspol kommer att genomföra spolning av alla stammar i föreningen under perioden 23-31 januari. Mer exakt tidpunkt per trappuppgång meddelas ca 1 vecka innan (det kommer en lapp i din brevlåda).

För er som inte är hemma, lämna en nyckel i tuben i ytterdörren.

Föreningen genomför stamspolning vart 4:e år. Föreningen ansvarar för att hålla stammarna rena. Den delen av avloppen som ligger i den egna lägenheten kallas för "stick". Dessa kan också slamma igen, men för detta är det lägenhetsinnehavaren som har ansvaret och får betala eventuella kostnader för extra spolning. Om du får stopp i ditt avlopp kan du kontakta Interspol (se kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt/Felanmälan" på vår hemsida). För att du som lägenhetsinnehavare skall slippa stopp i avloppet till nästa spolning 2027 - här kommer lite tips från Interspol:

  • Torka av mattallrikar från sås och fett med hushållspapper innan avsköljning.
  • Torka av stekpanna från sås och fett med hushållspapper innan avsköljning.
  • Överblivna såser och fett hälls i matavfallspåsar och låt stelna, släng sedan i matavfallssoporna.
  • Släng inte hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger och bindor i wc.
  • Släng inte kattsand i wc.
  • Använd ALDRIG kaustiksoda, Natriumhydroxid eller Saltsyra! Det fräter och skadar rören och bildar även beläggningar.

Vanligaste orsaken till stopp i köksavlopp: Fett, matoljor och matrester.
Vanligaste orsaken till stopp i golvbrunnar: Håravfall, fett och hudavlagringar, schampo och balsam-rester.
Vanligaste orsaken till stopp i toaletter: Våtservetter, tops, tamponger, bomull, långt hår och för grovt papper. (Våtservetter, hushållspapper eller liknande.)