Nyheter

Förra året samma kvartal var elpriset 3,47 kr/kWh. Priset för el till laddplatserna i garaget blev 2,105 kr/kWh. 

Elkostnaden för Q4 debiteras ut på avin för april. 

Den individuella förbrukningen minskade med 1,9% mellan 2023 och 2022. Den gemensamma elen som går till belysning i alla gemensamma utrymmen och på gården, samt el till tvättmaskiner, bastu, Snäckan och Musslan mm, minskade med 5,7%. En åtgärd som gjordes under 2023 var att byta ut lysrören i trapphusen till LED, vilket vi uppskattade skulle spara ca 2% av den gemensamma elförbrukningen. När vi summerar både den individuella och den gemensamma elen för 2023 ser vi att förbrukningen gått ner 3,8% jämfört med 2022 och hela 10,4% jämfört med 2021. 

Stockholms Stad har infört ett nytt system för att göra det enklare för hemtjänsten att komma in i alla portar. De har därför monterat på ett lås utanpå vissa portar i föreningen för att kunna komma in utan att ha en mängd olika nycklar, koder eller passerbrickor. Texten nedan är från Stockholms Stads hemsida som förklarar hur det fungerar:

Nu inför Stockholms stad nyckelfri hemtjänst. Hos alla hemtjänstkunder kommer vi att montera ett låstillbehör som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Befintliga lås påverkas inte av övergången till nyckelfri hemtjänst.

Säkrare nyckelhantering

  • Nyckelfri hemtjänst gör nyckelhanteringen säkrare – inga nyckelkopior behöver lämnas ut för att hanteras av hemtjänsten.
  • De nya digitala hemtjänstnycklarna registrerar varje besök och ger svar på frågorna vems personliga nyckel som användes var och när.
  • Personalens registreringar innebär att fastighetens skalskydd blir ännu bättre jämfört med till exempel system med nycklar, koder eller nyckelbrickor.

Har du en motion till stämman i maj? Skicka då in den skriftligt till  eller lägg i föreningens postfack i porten Tegelviksgatan 71 senast den 11 mars. 

För er som inte använder vagnen regelbundet skall dessa förvaras i egna förråd för att göra plats för vagnar som används dagligen. Barnvagnsrummet är överfullt och där står många vagnar som inte har aktuella dekaler eller inte verkar användas regelbundet. Styrelsen kommer att ta bort alla dessa vagnar och temporärt förvara dessa till vårens städdag. Därefter kommer vagnarna att säljas eller slängas om ingen gör anspråk på dem.