Kontakta styrelsen i första hand vid felanmälningar, utom i akuta lägen

E-post:  

 

Fastighet

Nordstaden AB

Måndag-fredag 07-16. (lunchstängt 11:30-12:30)

Tel: 08-32 40 60

Via mejl direkt här

 

Akuta fel

Fastighetsjour Tel: 08-18 70 00
Mån-Fre 16.00-07.00 samt dygnet runt på helger

Vid akuta fel som ej kan vänta.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Tipstelefon

Södermalms radiobilar,
Tel: 073-331 59 23

Vid misstänkta personer och bilar i och runt fastigheten 

 

Internet

OWNIT 
Telefon 08-525 07 300
Mån-Fre 08.00-22.00
Lör-Sön 10.00-19.00


E-post: (svar inom 24 timmar)
Kabel-TV

Telenor, telefon 020-222 222 eller

Kundservice - tv och stream | Telenor Privat


 

Insekter/skadedjur

Anticimex, telefon 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring

 

Avlopp

Interspol (ägs av Sortera AB), telefon 020-300 000, tryck sedan 1 för att bli kopplad till "Stopp i avloppet".

Föreningen har garanti vid stopp i stammar t o m januari 2027, men garantin gäller endast om Interspol kontaktas först, innan jourfirmor eller andra kallas in. Interspol reserverar sig för felaktigheter samt felanvändning av avlopp, stopp i vattenlås eller golvbrunnar, samt för fuktskador p.g.a. felaktigheter, byggmaterial, skador och trasiga rör samt för hårda beläggningar, exempelvis spackel eller betong i avloppen.

Om stoppet beror på igensatta ledningar eller vattenlås inne i lägenheten kan Interspol kontaktas för att rensa detta, men denna kostnad betalas av medlemmen.