Nyheter

Nya regler för att sortera matavfall separat infördes från 1 januari i år. Då Brf Sjöstaden är medlemmar i den sopsugförening som alla Brf:er efter kajen delar på, har vi tills vidare dispens för att separera och sortera ut matavfall. Vi hoppas detta kommer att lösas av sopsugföreningen under det kommande året. Mer information kommer.

Då någon lämnat ett kylskåp i Grovsoprummet och inte tog bort det trots uppmaning, fick föreningen betala en extra kostnad för bortforsling av detta. Vi är alla medlemmar av samma förening och ansvariga för att hålla oss till de gemensamma regler som finns. Det finns tydliga skyltar i soprummet vad som får lämnas där. Allt övrigt, såsom farligt avfall, vitvaror, möbler, byggavfall från renoveringar mm ansvarar medlemmen själv för att forsla bort till återvinningsstation. 

Efter påstötning har nu Stockholms Stad tagit bort den p-plats för elsparkcyklar som varit placerad utanför port 44. Den var olämpligt placerad då det kunde skada fasaden och var direkt utanför ett lägenhetsfönster. 

Styrelsen för föreningen har vid flera tillfällen varit i kontakt med Stockholm stad och påtalat att platsen är olämpligt vald. Från staden får vi dock samma svar upprepat att befintliga elsparkcykelparkeringar ska ses över under hösten/vintern. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan för att få den flyttad från vår husvägg utanför port 44.

Att det snöat ordentligt de senaste dagarna har inneburit att vi har vitt och fint, men också mycket snö på taken.

Prognosen de närmaste dagarna är att det skall vara varmt och eventuellt regn, vilket gör att snön sannolikt kommer ner i någon form..

Vi vill därför uppmärksamma samtliga medlemmar till att vara vaksamma så att inte snön rasar ner plötsligt i samband med vistelse utomhus.