Kontakt vår ekonomiska förvaltare för frågor som rör din avgift/hyra, pantsättning, överlåtelse etc.

Nordstaden Stockholm AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Telefon: 08-32 40 60 (Mån-Fre 8-16)
E-post: