Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via mejl:
Eller via föreningens postfack på Tegelviksgatan 71.Valberedningen består av

Diana Maxwell
Tegelviksgatan 73

Jan Liljero (sammankallande)
Tegelviksgatan 77

Lars Hallgren
Tegelviksgatan 77