Energideklarationen talar om hur mycket energi föreningens byggnad använder. I Sverige är det lag på att byggnader ska energideklareras. Syftet med energideklarationerna är att inventera byggnader och dessas energianvändning samt ge en indikation på om energianvändningen kan effektiviseras.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Energideklaration 71
Energideklaration 77
Energideklaration 79