Bostadsrättsföreningen Sjöstaden har ett miljörum där medlemmarna kan lämna sådant avfall som ska samlas in för återvinning eller särskilt omhändertagande. Vi vill vara rädda om miljön. Det är viktigt att sortera rätt. Ordning och reda, rätt sak på rätt plats gäller även för den resurs som vi kallar sopor. Vi har särskilda containrar för wellpapp/papp, tidningar, plast, glasförpackningar, metallförpackningar och elektronikavfall. Det finns behållare för batterier och lysrör. Det finns också plats för begränsade mängder grovavfall. Läs mer om detta i Sopsortering i Brf Sjöstaden.

 

Hämtningsintervall:

 Wellpapp/papp och tidningar:  2 ggr/vecka måndagar och torsdagar
 Glas:  1 ggr/vecka 
 Grovsopor:  2 ggr/vecka 
 Plastförpackningar:  1 ggr/vecka 
 Metallförpackningar:  1 ggr/vecka
 Batterier, ljuskällor  4 ggr/år
 Elektronikavfall  6 ggr/år

 

 Några tips:
WELLPAPP OCH PAPP. Viktigast är att ta vara på wellpapp, som kan återanvändas 5-8 gånger. Men du får också lägga i stora vanliga pappkartonger i containern. Skär itu, vik ihop och platta till!

ANDRA PAPPERSFÖRPACKNINGAR, t ex julklappspapper, papperskassar, mindre kartonger, mjölkförpackningar, mjölpåsar mm är hushållssopor som ska slängas i sopnedkastet.

Det är förpackningar som ska slängas i respektive kärl då dessa går vidare till återvinning och förpackningsindustrin. Allt annat är grovsopor.

Plast och metallförpackningar rekommenderas att sköljas ur i kallt vatten då det annars startar en förmultningsprocess och dålig lukt uppstår.

MINDRE ELEKTRISKA APPARATER kan läggas i den särskilda vagnen. Om du köper ny TV eller dator ska du i första hand lämna den gamla till försäljningsstället där du köpte den nya. Affären har ansvar att (sop-)återvinna den apparat du ersätter med ditt köp. Kylskåp och frys innehåller freon och skall lämnas på återvinningsstation. Även spis och större elavfall får inte lämnas i grovsoprummet utan skall forslas till återvinningsstation. 

GROVAVFALL läggs i containern. Grovavfall är t ex kastruller, porslin, dricksglas och speglar (väl förpackat så man inte kan skära sig), keramik, gummi samt sådant som är för stort och inte går att sönderdela tillräckligt för att det ska gå ner i en "vanlig" soppåse i sopnedkastet. Dock måste detta avfall få plats i containern.

BRÄNNBART AVFALL som går att lägga i en "vanlig" soppåse ska slängas i sopnedkastet. 

BYGGAVFALL får inte lämnas i miljörummet. Inga köksskåp, stora skivor, pallar eller liknande. Bortforsling av allt byggavfall skall ombesörjas av medlemmen.

FARLIGT AVFALL som färger, rengörings- och lösningsmedel, kemikalier, däck mm skall lämnas på återvinningsstation.