Nyheter

Vi har sedan tidigare aviserat att alla barnvagnar i barnvagnsrummet vid port 73 skall märkas med klisterdekaler med årsangivelse. Detta för att kunna gallra ut övergivna vagnar och göra bättre plats. Det finns fortfarande ett antal vagnar som är omärkta och som därmed kommer att tas bort och säljas/slängas vid kommande städdagar i föreningen. Har ni en vagn som inte är märkt - hämta en dekal på Expeditionen eller flytta den till eget förråd. Observera att inga barnvagnar får stå i korridorer eller trapphus av brandskyddsskäl. 

I början av 2024 kommer möjligheten att ringa till ett telefonnummer från porttelefonerna att tas bort. Portkod och passerbrickor kommer att fungera som tidigare. Bakgrunden till detta är att Telia kraftigt höjer abonnemangsavgifterna, från ca 10 000 kr för ett år sedan till 40 000 kr 2024. De vill inte längre sälja tjänster som bygger på kopparledningar och kommer att fortsätta höja för att tvinga abonnenter att byta lösningar. Dessa abonnemang används även för nödtelefonerna i våra hissar, och här kommer vi att byta teknik till mobiltelefoni. Att kunna ringa till ett telefonnummer från porttelefonerna är inte längre en nödvändig funktion, då de flesta ändå använder mobiltelefon för att ringa till dem man besöker. Detta ökar också säkerheten då man inte längre kan ringa till alla i en portuppgång och hoppas att någon öppnar. Om ni behöver fler passerbrickor för att t ex låna ut kan dessa köpas på Expeditionen på tisdagar mellan 18.30-19.00. Brickorna kostar 100 kr, endast kontant betalning. Medtag alla passerbrickor ni har för att kunna avregistrera eventuella förkomna brickor. 

Vi har haft problem med vattenläckage vid några tillfällen från en av tvättmaskinerna i Tvättstuga 1. Reparatörer har tillkallats men problemet har återkommit. Tills felet är slutligt åtgärdat - räkna med att det bara finns en tvättmaskin tillgänglig i denna tvättstuga. Vi återkommer när vi åtgärdat felet.

Styrelsen har fått propåer både från medlemmar i vår förening och från grannföreningar att vi gemensamt borde protestera mot förslaget att försämra busstrafiken på linje 2, 57 och 66.

Vi kommer att skicka in en gemensam skrivelse från ett antal Brf:er i området som protesterar mot neddragningarna. Du kan också bidra genom att påverka dina politiker eller kontakta Trafikborgarrådet Anton Fendert och Stockholms Stads trafikförvaltning. Då beslut skall fattas den 20 december är det bråttom – så agera nu!

 

I de tidningsartiklar i DN och vissa upplagor av Mitti om indragna och glesare bussturer har det förekommit felaktiga uppgifter i tidningarna. Det blir värre för oss i Norra Hammarbyhamnen än vad som rapporterats.

  1. Linje 57 kommer inte längre att utgå från Barnängen, utan ändhållplatsen på Södermalm flyttas till Tullgårdsparken (vid Tullgårdsskolan). I DN har bara rapporterats om förändringarna på Solna, där det redan dragits igång en namninsamling på Facebook.
  2. Linje 2 och 66 kommer att få avsevärt färre avgångar.

 Här nedan länkar till officiella texterna om de föreslagna försämringarna:

 https://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/foerslag-paa-trafikfoeraendringar-i-busstrafiken-i-stockholms-innerstad-och-lidingoe-3289301

 Utdrag från remissen om Linje 57, 66 och 2:an:

  • Linje 57 Frösundavik – Sofia Linjen föreslås få ändrad linjesträckning. Föreslagen ny linjesträckning Norra Hammarbyhamnen (Tullgårdsparken) – Skanstull – Södra station – Slussen – Kungsträdgården – Nybroplan – Hjorthagen
  • Linje 2 Norrtull – Sofia Linjen föreslås få förändrat utbud. Under maxtimmen från ca 10 till 8 avgångar, under mellantrafik från ca 8 till 6 avgångar i timmen och i lågtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen.
  • Linje 66 Reimersholme – Sofia Linjen föreslås få förändrat utbud. Under högtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen, under mellantrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen

 Förslag på text att använda om du kontaktar staden nedan. 

 

Till trafikborgarrådet Anton Fendert och Stockholms stads trafikförvaltning

Protest mot indragningen av busslinje 57 från Norra Hammarbyhamnen och Östra Södermalm

Flera tusen boende och inflyttande i Norra Hammarbyhamnen och på Östra Södermalm drabbas om trafikförvaltningens förslag att dra in busslinje 57 till och från Sofia genomförs.

Förslaget att flytta ändhållplatsen för 57:an till Tullgårdsparken innebär att boende på Östra Södermalm, från det nya bostadsområdet i kvarteret Pelikanen ända till Vintertullsområdet förlorar den busslinje som snabbast kan ta dem till och från tunnelbanan, som kan ta dem till Södersjukhuset och Rosenlund, som kan ta dem till affärerna vid Skanstull.

Många av invånarna i de här kvarteren är gamla och rörelsehindrade, men här flyttar också många barnfamiljer in som hoppas kunna klara sitt liv i innerstan utan bil.

Möjligheterna att klara sig med kollektivtrafik försämras dessutom ytterligare genom förslaget att samtidigt glesa ut trafiken för busslinje 2 och 66.

Trafikledningen motiverar förslagen med att det ska minska kostnaderna för kollektivtrafiken. Men den inbesparing som förkortningen av busslinje 57 med cirka en kilometer bör vägas mot de allvarliga försämringarna för tusentals boende.

Vi uppmanar kommunledningen och trafikförvaltningen att dra tillbaka förslaget att dra in busslinje 57 från Norra Hammarbyhamnen och låta ändhållplatsen fortsatt vara Sofia.