Nyheter

Inför årets stämma söker valberedningen ytterligare en ledamot att nominera till föreningens styrelse. Är du intresserad av att förvalta vår gemensamma fastighet, så anmäl ditt intresse till valberedningen (se kontaktuppgifter under Mitt boende/Valberedning). De olika arbetsuppgifterna fördelas mellan styrelsens medlemmar, så det går att anpassa mängden arbete till vad var och en hinner med. Det är ett roligt arbete där man lär känna många i föreningen och dessutom får man en liten ersättning för nedlagt tid. 

Föreningen införskaffade en hjärtstartare under 2020. I samband med installationen erbjöds en kurs för de som ville lära sig hur den fungerade, men då pandemin slog till i samma veva var det få som deltog. Önskemål har framkommit att erbjuda en ny kurs. Styrelsen undrar om någon medlem i föreningen kan hålla i denna för att undvika en kostnad för att köpa in en lärare? Kursen kan hållas i vår föreningslokal Snäckan och vid den tidpunkt som passar (t ex i samband med vårens städdag). Kontakta styrelsen om du kan hålla i denna - maila oss på  

I lördags kl 10 upptäckte en medlem en liten kisspöl i en hiss och satte upp en lapp som bad den ansvarige att torka upp. Lappen var borta en stund senare men inte kisspölen. Istället tillkallades då Fastighetsjouren som kom och torkade upp sent samma dag. Till en kostnad av 3139 kronor. Vi har alla ett ansvar att hålla ner kostnaderna i föreningen och detta är kostnader vi kan undvika. 

Som ni kanske uppmärksammat har en stor bil med slang stått vid 44:an och inne på gården denna vecka. De håller på att blåsa upp mer isolering på vindarna för att minska vår energiförbrukning. 

 

Tack för att ni alla hjälper till att spara el! När vi jämför totala förbrukningen i föreningen har den sjunkit med 6,9% från år 2021 till 2022. Om det beror på mildare väder i kombination med att vi alla är mer uppmärksamma på vår förbrukning är oklart, men resultatet är tydligt en minskning. Samtidigt har vi alla drabbats av prishöjningar på el, där snittpriset ökat med nästan 67% per kWh från 2021 till 2022 (från i snitt 1,62 kr/kWh till 2,70 kr/kWh). 

Styrelsen arbetar med tre åtgärder under 2023 för att ytterligare minska energianvändningen - under februari kommer vi att tilläggsisolera vindarna ovanför Tegelviksgatan 71-75 och Tengdahlsgatan 40-44. Vi fortsätter också med byten av radiatorventiler och termostater i ytterligare ett antal lägenheter (vi bytte ut dessa i port 77 och 79 under år 2022) och planerar att börja byta ut lysrören i väggarmaturerna till LED-lysrör under året. 

Som medlem kan du också bidra till att minska din och föreningens energiförbrukning, t ex genom att byta till LED-lampor, stänga av apparater helt och inte låta dem stå i stand-by läge, lufttorka istället för att köra torktumlare, ta kortare duschar, vädra kortare stunder mm.