Under fastigheten finns ett garage som disponeras av tre bostadsrättsföreningar. Av garagets 73 bilplatser förfogar vår förening över 57 platser och fem mindre platser för MC, lådcyklar etc. Den som vill ha garageplats eller säga upp sin plats meddelar detta till vår förvaltare Nordstaden genom att maila . Kön för att få garageplats är lång, varför endast en p-plats kan hyras per lägenhet.

Garageplats kan bara hyras av medlemmar som bor i fastigheten (inte av företag). Garageplats kan vid avflyttning inte överlåtas på ny lägenhetsinnehavare och inte heller behållas av f d bostadsrättsinnehavare. Garageplatsen ska överföras till föreningens garagekö.

Garageplatsen hyrs ut för uppställning av 1 st körbar personbil eller motorcykel som används av hyresgästen. Enligt de brandskyddsregler som gäller får även 4 st däck/hjul förvaras på den egna parkeringsplatsen men inget annat. Observera att bil eller motorcykel måste få plats inom den egna parkeringsplatsen. Hänsyn skall tas till övriga hyresgäster genom att parkera i mitten av parkeringsrutan och nära långväggen för att förenkla parkering för näraliggande fordon. Speciell hänsyn skall tas om man har ett stort fordon så dina grannar inte hindras i att nyttja sin parkeringsplats. Även däcken skall förvaras inom eller i direkt anslutning till den egna platsen så den inte hindrar övriga hyresgäster. Misskötsel eller ohörsamhet vid påpekanden från styrelse eller andra medlemmar kan leda till uppsägning av parkeringsplatsen.

Föreningen tillåter inte fri andrahandsuthyrning av garageplatser. Boende som köar för egen fast garageplats kan dock erbjudas tillfällig parkering på periodvis ledig plats under max tre månader per år. Använd avtalet enligt länken nedan och lämna en kopia av avtalet till styrelsen för kännedom:  Avtal för tillfällig hyra av garageplats.

Stockholms stad har en bra hemsida om du söker parkeringsplats att hyra - se länken nedan.

https://www.stockholmparkering.se

Information om laddplatserna i Brf Sjöstaden  

I januari 2019 installerade Brf Sjöstaden sex stycken laddstationer i vårt gemensamma garage på platserna 7,9,11,13,15 och 17. Ytterligare 5 laddstationer installerades i december 2020 på platserna 1,3,19,21 och 23. Om du idag har en garageplats har du nu möjlighet att byta till en av de med laddstation.

Garagets 73 platser delas mellan tre bostadsrättsföreningar, där Brf Sjöstaden har 57, Brf Sjöjungfrun har tolv och Brf Barnängsstugan har fyra platser. Alla som har plats i garaget idag kan ansöka om att byta till en plats med laddstation.

Tilldelningen kommer att ske baserat på en separat kö, där du anmäler intresse till garageansvarig i Brf Sjöstadens styrelse (se https://brfsjostaden.se/kontakt/styrelsen), från och med vilken månad du önskar nyttja platsen och vilken garageplats du har idag. Vänligen invänta bekräftelse för att försäkra dig om att inte alla platser är bokade.

Byte av plats kommer då att ske efter tecknande av tilläggsavtal för laddplatsen, från överenskommet datum, där vi kommer att tilldela platserna i nummerordning. Från juni 2022 var plats 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23 redan uthyrda. Härnäst tilldelas den sista platsen nr 3.

Månadshyran för dessa garageplatser kommer att vara 225 kr högre än för övriga platser plus den verkliga kostnaden för elförbrukningen. OBS! För Brf Sjöjungfrun och Brf Barnängsstugan läggs 25% moms på de 225 kr för själva laddplatsen. För att förenkla administrationen debiteras verklig elförbrukning kvartalsvis i efterskott. Vid avflyttning eller uppsägning av garageplats skall hyresgästen betala för förbrukad el t o m sista hyresdagen.

Laddarna fungerar både för enfas- och trefas-laddning, dock är alla inställda på enfas som grundinställning. Enskilda laddare kan ändras till trefas efter godkännande av Brf:s styrelse. Om detta är möjligt beror på hur många laddplatser som är uthyrda, då garaget har en 50A-säkring som delas mellan samtliga platser. Laddplasterna delar på laddningskapaciteten så om någon plats höjs till trefas kan det påverka laddningstiderna för övriga platser. En rekommendation är att ladda varje dag för att undvika lång laddningstid. Varje laddare har en internetuppkoppling, vilket gör att bilägarna kan läsa av sin förbrukning och sätta på och stänga av laddningen via nätet eller styrt av klockslag. Föreningen kan också avläsa elförbrukningen för respektive plats. För detaljerad information, se informationsbladet Newel_Manual_Halo-Cloud_User respektive NEWEL_Elbilsladdning_med_Halo-Wallbox som du finner här nedan.

NEWEL_Manual_Halo-Cloud_User.pdf

NEWEL_Elbilsladdning_med_HALO-Wallbox.pdf