Det finns fem cykelrum i föreningen. Dessa utrymmen är endast till för vanliga cyklar/elcyklar och ej för barnvagnar, kälkar, pulkor, lådcyklar, motorfordon eller liknande.

Cyklar måste vara försedda med en aktuell dekal. Du kan hämta dekal på expeditionen. Cyklar som inte är märkta flyttas ut på gården och auktioneras ut eller slängs. exempelvis i samband med städdag.  Styrelsen informerar i förväg inför ett sådant tillfälle.

Cyklar på gården ska vara parkerade i cykelställen för att inte stå i vägen eller skrapa väggarna. Hyrda elcyklar/elsparkcyklar får inte parkeras på gården.

Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar och därför får inget ställas där. Dessa utrymmen måste alltid vara fria.