Nedanstående är ett utdrag ur föreningens stadgar. Om något inte överensstämmer är det stadgarna som gäller (senaste versionen av stadgarna finns publicerad på annan plats på hemsidan).

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. För dessa underhållsåtgärder måste du söka tillstånd från bostadsrättsföreningen i förväg. Se under separat rubrik "Tillstånd".  

Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak samt underliggande ytbehandling
 • Icke bärande innerväggar (ej ta bort/göra öppningar)
 • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning 
 • Ytterdörrs tillhörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida. (Observera att det finns särskilda regler för låsen till förråd, miljörum, cykelrum och tuben i dörrarna, då dessa är gemensamma.)
 • Innerdörrar, lister och foder
 • Målning av element, rengöring och byte av tilluftsfilter
 • Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur
 • Eldstad med tillhörande rökgångar
 • Ledningar för vatten och avlopp för de delar som endast är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet (se dock ombyggnadsregler för golvvärme och golvbrunnar i våtrum under rubriken Tillstånd)
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning. Gör rent ventildon i kök, badrum mm med jämna mellanrum, t ex genom att dra ett plastkort (typ kreditkort) runt ventilens kanter för att lossa damm som kan fastna och skapa ett vinande ljud. Ändra inte ventilens inställning då det rubbar det gemensamma systemets balans. 
 • Brandvarnare
 • Egna installationer såvida inget annat framgår av stadgarna

 

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt till väggar och golv
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin dvs vask, toalettstol etc
 • Golvbrunn med tillhörande klämring
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin och torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Handdukstork

 

Kök

 • Vitvaror
 • Ventilationskåpa
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler


 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.