Nyheter

Föreningen får ny tv-leverantör. Canal Digital Kabel-TV ersätts av Bredbandsbolaget.

Det är inte BRF Sjöstaden som beslutat detta, utan det är ägaren Telenor-koncernen som gör en överföring av tjänster inom koncernen mellan dessa två dotterbolag.

De medlemmar som har de kanaler som ingår i föreningens abonnemang påverkas endast genom att de måste göra en ny kanalsökning den 20 november, tidigast kl 18.00. ”Det kan uppstå ett mindre avbrott i tjänsten”, förvarnar bolaget.

De medlemmar som abonnerar på digitala kanaler kommer att få ytterligare information per brev ett par veckor före övergången. De som har äldre digitalboxar kommer att få nya gratis.

Mer information på bredbandsbolaget.se/byte eller via telefon 0200-116 500.

Tjuvar har brutit sig in i en av lägenheterna i föreningen under helgen. De har slagit sönder fönster, tagit sig in och stulit flera värdeföremål.

Det är en av medlemmarna boende på bottenvåningen som drabbats. Men alla bör vara uppmärksamma på att tjuvarna kan dyka upp på nytt.

Se till att låsa alla dörrar, stänga och om möjligt låsa fönster och balkongdörrar.

Slå larm om ni ser något misstänkt.

 

Ett 30-tal medlemmar har fått ett meddelande i sin brevlåda om att HA Ventilation kommer på besök igen.

Det handlar om uppföljning av vårens stora rengöring av föreningens ventilationsledningar.

I ett 20-tal lägenheter upptäcktes att packningarna runt ventilationsdonen, som sitter i bland annat badrummen, var trasiga eller helt borta. Det ska nu åtgärdas.

I några lägenheter var ventilationen igenstängd eller hade andra brister, till exempel efter felaktig installation av kolfilterfläktar. Dessa medlemmar har blivit kontaktade av styrelsen inför HA Ventilations arbete.

Kontaktuppgifter till HA Ventilation finns på det meddelande som lagts i brevlådan hos de berörda medlemmarna.

Gren för gren försvann trädet utanför 77:an, och den bullrande stubbfräsen såg till att inget nytt träd kommer fram senare.

En hel del lökar försvann nog i röken också. Men snart stundar städdag och chans att sätta nya lökar i trädgården.

Den som vill se en rörliga stilstudie i konsten att klättra i ett träd och fälla det samtidigt kan kolla slutfasen på föreningens Facebooksida. https://www.facebook.com/brfsjostaden.se/