Nyheter

Ny Energideklaration - Bättre men inte bra

En ny Energideklaration har gjorts för vår förening. Enligt lag ska en sådan genomgång göras vart tionde år. Den här visar att föreningen blivit bättre på energihushållning, men ännu inte kan klassas som Bra.

Energideklarationen är upprättad av Jens Ehrs, auktoriserad energikonsult. Den finns att läsa på föreningens hemsida under länken Föreningen:

http://www.brfsjostaden.se/foreningen/energideklaration

Den består av tre dokument. En för det stora huset, från Tegelviksgatan 75 till och med Tengdahlsgatan 44, kallad 71. En för Tegelviksgatan 77 och en för Tegelviksgatan 79.

Energideklarationen visar att energiförbrukningen i samtliga tre hus håller sig inom normalintervallet för liknande fastigheter, på 119 - 145 kilowattimmar per kvadratmeter och år. I den förra Energideklarationen från 2007 fick det stora huset ett värde på 184.

Det stora huset får nu 135 KWh/kvm o år. De två andra 143. Skillnaden är dock inte särskilt exakt, eftersom fjärrvärmeförbrukningen inte är uppdelad mellan husen.

Det förbättrade totalresultatet beror dels på att den firma som gjorde Energideklarationen 2007 räknade på en felaktig boyta för föreningen. Dels på att den stora investeringen i en frånluftvärmepump 2010 har lett till minskad energiförbrukning.

Men vår energiförbrukning ligger som synes fortsatt i det högre intervallet jämfört med liknande fastigheter, och långt över normalvärdet för nya fastigheter.

Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter, både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Den här Energideklarationen är gjort utifrån energiförbrukningen 2016. Sedan dess har ledlampor installerats i garaget och servicearbetena på frånluftvärmepumpen fortsatt. I början av nästa år kommer styrelsen med fler initiativ.