Nyheter

Om du hyr ut din garageplats till en granne

Det är lång kö till garageplatserna, och därför är det bra om den som inte har behov av sin plats under några månader hyr ut den i andra hand till någon annan medlem.

Men styrelsen behöver information om vilka platser som hyrs ut tillfälligt och till vem ifall det uppstår något problem i garaget.

Därför vill vi be samtliga medlemmar som tillfälligt överlåter sin plats att meddela styrelsen.

Självklart är det inte tillåtet att hyra ut garageplatsen till någon som inte är medlem i bostadsrättsföreningen.