Nyheter

Den 20 november kl 18.00 krävs ny kanalsökning på tv-n

Föreningen får ny tv-leverantör. Canal Digital Kabel-TV ersätts av Bredbandsbolaget.

Det är inte BRF Sjöstaden som beslutat detta, utan det är ägaren Telenor-koncernen som gör en överföring av tjänster inom koncernen mellan dessa två dotterbolag.

De medlemmar som har de kanaler som ingår i föreningens abonnemang påverkas endast genom att de måste göra en ny kanalsökning den 20 november, tidigast kl 18.00. ”Det kan uppstå ett mindre avbrott i tjänsten”, förvarnar bolaget.

De medlemmar som abonnerar på digitala kanaler kommer att få ytterligare information per brev ett par veckor före övergången. De som har äldre digitalboxar kommer att få nya gratis.

Mer information på bredbandsbolaget.se/byte eller via telefon 0200-116 500.