Nyheter

Besök av HA Ventilation

Ett 30-tal medlemmar har fått ett meddelande i sin brevlåda om att HA Ventilation kommer på besök igen.

Det handlar om uppföljning av vårens stora rengöring av föreningens ventilationsledningar.

I ett 20-tal lägenheter upptäcktes att packningarna runt ventilationsdonen, som sitter i bland annat badrummen, var trasiga eller helt borta. Det ska nu åtgärdas.

I några lägenheter var ventilationen igenstängd eller hade andra brister, till exempel efter felaktig installation av kolfilterfläktar. Dessa medlemmar har blivit kontaktade av styrelsen inför HA Ventilations arbete.

Kontaktuppgifter till HA Ventilation finns på det meddelande som lagts i brevlådan hos de berörda medlemmarna.