Nyheter

Nya fortsatt låga räntor

Föreningen har tagit in offerter för omläggning av två av våra tre lån som löpte ut i slutet av augusti. Resultatet blev att vi fortsätter med SEB.

Styrelsen räknar med fortsatt låga räntor och beslutade fortsätta med rörliga räntor med tre månaders löptid. Räntorna ligger nu på 0,52, 0,61 och 0,61 procent. Lånen uppgår till drygt 56 miljoner kr.