Nyheter

Steg för steg-förändring av portarna

I vår ambition att spara energi tas nu öppningsautomatiken bort i portarna - men bara till hälften.

Det är när man använder koden som porten måste öppnas med handkraft. När man använder taggen öppnas porten automatiskt - i de portar som har den automatiken installerad av kommunen. På det här sättet kommer portarna förhoppningsvis att stå öppna kortare tid, och därmed minskas energiåtgången något.

Söderkyl håller på att installera det extra relä som krävs för att dela upp öppningstekniken på detta sätt. På grund av arbetsbelastningen sker installationen i ojämn takt i portarna.

Nattetid behöver man numera tagg för att ta sig in i porten.