Nyheter

Nyheter från föreningens motorrum

Nu när vi inte är beroende av värme från elementen passade vi på att byta en pump i värmeanläggningen.

Det är cirkulationspumpen till värmeväxlaren som vi tvingats ersätta. Värmeväxlaren installerades för några år sedan för att utnyttja frånluften och på så sätt minska värmekostnaderna. Men under servicearbetena, då vi upptäckt att vätskan i anläggningen smutsats ner, har det också visat sig att pumpen skadats av all smuts som samlats där.

Nu har vi en pump som ska snurra igång anläggningen när kylan kommer.

I Undercentralen finns också en avancerad dator som slår larm via mejl om det blir fel på någon del av värme- och ventilationsläggningen. Vid bytet av hemsida upptäckte företaget som skapade vår nya hemsida att felrapporterna inte skickades till någon i föreningen.

Det har nu åtgärdats, och felmeddelanden går till de ansvariga i föreningens styrelse.