Nyheter

Nya styrelsen - arbetsfördelning

Föreningens nya styrelse har haft sitt första ordinarie möte och fördelat arbetsuppgifterna för det kommande året.

Henrik Brors, ordförande, medlemsfrågor, information.

Kajsa Liljestad, vice ordförande, teknik/bygg, nycklar.

Ulla Falkmarken, teknik/bygg, debitering lokaler.

Jeanette Bergström, kassör.

Inger Outzen, sekreterare, trädgård.

Lasse Hallgren, garage, miljörum.

Calle Holmberg, portombud, tillsyn lokaler, lekplats.