Nyheter

Byte av nycklar - sista dag för lämna in talong 5 juni

Styrelsen har beslutat att byta ut hela låssystemet i föreningen förutom lägenhetsnycklarna. Information och en talong att fylla i har delats ut i samtliga brevlådor.

Efter 20 år är många nycklar i omlopp. Vi har inget skydd längre, vem som helst kan göra nycklar hos valfri låsfirma. De senaste månaderna har vi också drabbats av inbrott i förråd.

Låsen byts av Låsmakarna och nya nycklar kan hämtas på Expeditionen 15-16 juni. Nycklarna måste kvitteras ut.

Men för att kunna dela ut rätt nycklar måste alla informera styrelsen om numret på sitt förråd, genom att fylla i uppgifterna på talongen.

För att försvåra inbrott stärks nu ”skalskyddet”. Det blir inga nycklar till portarna, de öppnas med portkod eller tagg.

Det blir två olika nya nycklar:

  • En nyckel som går till miljörum, cykelrum, tvättstugor och barnvagnsrum. Varje lägenhet får två exemplar av denna nyckel.
  • En nyckel som endast går till det förrådsrum som hör till respektive lägenhet. Varje lägenhet får ett exemplar av denna nyckel, som vi hoppas mestadels kommer att förvaras i lägenheten.

Därför behöver vi få veta vilket lägenhetsnummer ni har (står på utsidan av dörren och skall inte förväxlas med skatteverkets nummer) samt ert förrådsnummer och i vilket förråd det finns.
För det flesta är det samma nummer på lägenheten och förrådsutrymmet, men det har skett en del byten under åren och därför behöver vi få svar från samtliga medlemmar innan Låsmakarna sätter igång tillverkningen av de nya nycklarna.

Vi har märkt upp alla förråd på utsidan från F0 - F21.

Lämna blanketten i föreningens postfack i 71:an snarast eller på expeditionen på jourtiden tisdag kväll. För att klara uppdelningen av nycklarna är sista dag för att lämna in talongen måndag 5 juni.

 

(För Tegelviksgatan 77 och 79 blir det en speciallösning för ingången från gården till cykelrummen. Det är i dag möjligt att med nyckel ta sig i dessa hus via cykelrummen. Därför kommer ett ellås som öppnas med tagg att installeras även på ytterdörrarna till cykelrummen.)

 

Styrelsen

Namn                          -------------------------------------
Portnummer                -------------------------------------
Lägenhetsnummer     ---------------------------------------
Förrådsnummer         F -------               Förråd ---------------