Nyheter

Varning för vattenläcka efter filterbytet

En av våra medlemmar har upptäckt en vattenläcka från ett element efter filterbytet. I kopplingen mellan rören och elementet har den yttre muttern gängats ur, troligen när elementet vridits ut för att byta filter.

Både väggen och golven har fått vattenskador, ända ner i betongen. Med stora kostnader som följd.

Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att snarast kolla sina element, där filtren byttes. Har ni några frågor, kontakta styrelsen