Nyheter

Bullrig sommar 2017

Många av oss som bott i föreningen från början 1997 minns det omfattande arbetet av stenläggarna för att anlägga den vackra kajen med bibehållna järnvägsspår.
De stod på knä och knackade dit stenarna från sju på morgonen till sent på eftermiddagen under flera veckor nedanför våra hus.
Nu har politikerna bestämt att stora delar av jobbet ska rivas upp, berättar Södermalmsnytt. Cyklister har klagat på att fotgängare går på den plattbelagda delen på kajen.

 

 

Till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor ska stenbeläggningen närmast husen tas bort och ersättas med plattor.

http://www.stockholmdirekt.se/…/repqar!Wq1Z5oVtvgM1Ta0MuD…/…