Nyheter

Publikrekord på årsmötet

BRF Sjöstaden firade tjugo på årsmötet den 11 maj.

Vi var ovanligt många, cirka 85 om vi räknade rätt, och det kan ha varit publikrekord.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och valde en ny styrelse. Roland Hallberg avtackades för sitt framgångsrika arbete som föreningens ekonomiansvarige och Wiuu Lillesaar för sitt utmärkta sätt att leda årsmötet.

I styrelsen ingår nu:

Ordförande: Henrik Brors

Ordinarie ledamöter: Jeanette Bergström, Ulla Falkmarken, Kajsa Liljestad och Inger Outzen.

Suppleanter: Lasse Hallgren och Carl Holmberg (ny i styrelsen).

Medlemsrevisorer: Patrick Borg och Jörgen Söderström.

Extern revisor: Lena Normann

Valberedning: Diana Maxwell, Jan Liljero och Vera Winell.

På det konstituerande styrelsemötet omedelbart efter årsmötet utsågs Jeanette Bergström till kassör och Inger Outzén till sekreterare. Övrig ansvarsfördelning görs vid styrelsemötet den 13 juni.