Nyheter

Att det snöat ordentligt de senaste dagarna har inneburit att vi har vitt och fint, men också mycket snö på taken.

Prognosen de närmaste dagarna är att det skall vara varmt och eventuellt regn, vilket gör att snön sannolikt kommer ner i någon form..

Vi vill därför uppmärksamma samtliga medlemmar till att vara vaksamma så att inte snön rasar ner plötsligt i samband med vistelse utomhus.

 

Den som har kastat ett kylskåp i grovsoprummet - ta det därifrån omgående! Kylskåp är farligt avfall och skall transporteras till återvinningscentral av hyresgästen själv. Endast mindre elapparater och köksmaskiner får slängas i elskrotvagnen. 

Bakom elskrotvagnen har också någon ställt en stor skiva, som inte heller får slängas i grovsoprummet. Den skyldige ombeds omedelbart transportera bort denna också. 

Vi har haft besök i garaget någon gång mellan 15:00 torsdag 10 november till 09:30 fredag 11 november. Fyra sommardäck från plats 7 blev stulna.

Har någon observerat något - kontakta styrelsen. En påminnelse - stanna och se till att garageporten stängs innan ni åker nerför rampen eller iväg från garaget. 

Styrelsen har fått förfrågan om att skapa parkeringsplatser för lådcyklar i garaget. Detta kommer att kunna genomföras genom att smalna av p-platserna 1 och 3 och skapa två nya parkeringsrutor för lådcyklar eller andra mindre fordon. Är du intresserad att hyra en sådan plats – fyll i talongen som medföljer Sjöstadsnytt nr 4, 2022 senast den 13 december. Posta i Brf Sjöstadens brevlåda i port 71. 

Om fler än två anmäler intresse kommer platserna i första hand att tilldelas medlemmar som inte har p-plats sedan tidigare och i andra hand att lottas ut. En separat kölista kommer att skapas för dessa mindre platser.    

Styrelsens arbete med en budget för 2023 pågår, men vi vill redan nu avisera att en avgiftshöjning kommer att bli nödvändig. Vi har fortfarande några alternativ vi utreder innan vi kan kommunicera vad avgifterna kommer att bli, men räkna med att månadsavgifterna både för lägenheter och garageplatser ökar med minst 10% från och med januari 2023.

Osäkerheten är som bekant ovanligt stor inför det kommande året. Några av våra leverantörer har redan meddelat prishöjningar och vi måste räkna med avsevärt högre räntor och elpriser för det kommande året jämfört med tidigare år. I skrivande stund räknar styrelsen med följande kostnadsökningar:

  • Ett genomsnittligt elpris på 3 kr/kWh inkl moms
  • En ränta på 3% på lånen
  • Ökade kostnader för vatten med 25% (redan aviserat)
  • Ökade kostnader för fjärrvärme med 10% (redan aviserat)
  • Ökade kostnader på övriga tjänster med ca 4%

Allt detta sammantaget skulle ge en avgiftsökning på ca 20%, men då styrelsen tror att räntorna kan falla tillbaka under 2024 försöker vi finna vägar att dämpa avgiftshöjningen under 2023 genom att temporärt minska kassan något och om möjligt dra ner på amortering av lån. Skulle räntor och elpriser förbli höga kan avgifterna behöva höjas även 2024.

I den långsiktiga ekonomiska planen ligger också en höjning av tomträttsavgälden i december 2025, varför avgiftshöjning p g a detta kan vara aktuellt inför 2026.