Nyheter

Interspol kommer att genomföra spolning av alla stammar i föreningen under perioden 23-31 januari. Mer exakt tidpunkt per trappuppgång meddelas ca 1 vecka innan (det kommer en lapp i din brevlåda).

För er som inte är hemma, lämna en nyckel i tuben i ytterdörren.

Föreningen genomför stamspolning vart 4:e år. Föreningen ansvarar för att hålla stammarna rena. Den delen av avloppen som ligger i den egna lägenheten kallas för "stick". Dessa kan också slamma igen, men för detta är det lägenhetsinnehavaren som har ansvaret och får betala eventuella kostnader för extra spolning. Om du får stopp i ditt avlopp kan du kontakta Interspol (se kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt/Felanmälan" på vår hemsida). För att du som lägenhetsinnehavare skall slippa stopp i avloppet till nästa spolning 2027 - här kommer lite tips från Interspol:

  • Torka av mattallrikar från sås och fett med hushållspapper innan avsköljning.
  • Torka av stekpanna från sås och fett med hushållspapper innan avsköljning.
  • Överblivna såser och fett hälls i matavfallspåsar och låt stelna, släng sedan i matavfallssoporna.
  • Släng inte hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger och bindor i wc.
  • Släng inte kattsand i wc.
  • Använd ALDRIG kaustiksoda, Natriumhydroxid eller Saltsyra! Det fräter och skadar rören och bildar även beläggningar.

Vanligaste orsaken till stopp i köksavlopp: Fett, matoljor och matrester.
Vanligaste orsaken till stopp i golvbrunnar: Håravfall, fett och hudavlagringar, schampo och balsam-rester.
Vanligaste orsaken till stopp i toaletter: Våtservetter, tops, tamponger, bomull, långt hår och för grovt papper. (Våtservetter, hushållspapper eller liknande.)

Nya regler för att sortera matavfall separat infördes från 1 januari i år. Då Brf Sjöstaden är medlemmar i den sopsugförening som alla Brf:er efter kajen delar på, har vi tills vidare dispens för att separera och sortera ut matavfall. Vi hoppas detta kommer att lösas av sopsugföreningen under det kommande året. Mer information kommer.

Då någon lämnat ett kylskåp i Grovsoprummet och inte tog bort det trots uppmaning, fick föreningen betala en extra kostnad för bortforsling av detta. Vi är alla medlemmar av samma förening och ansvariga för att hålla oss till de gemensamma regler som finns. Det finns tydliga skyltar i soprummet vad som får lämnas där. Allt övrigt, såsom farligt avfall, vitvaror, möbler, byggavfall från renoveringar mm ansvarar medlemmen själv för att forsla bort till återvinningsstation. 

Efter påstötning har nu Stockholms Stad tagit bort den p-plats för elsparkcyklar som varit placerad utanför port 44. Den var olämpligt placerad då det kunde skada fasaden och var direkt utanför ett lägenhetsfönster. 

Styrelsen för föreningen har vid flera tillfällen varit i kontakt med Stockholm stad och påtalat att platsen är olämpligt vald. Från staden får vi dock samma svar upprepat att befintliga elsparkcykelparkeringar ska ses över under hösten/vintern. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan för att få den flyttad från vår husvägg utanför port 44.