Nyheter

Torsdagen den 11 maj håller vi den årliga föreningsstämman i Brf Sjöstaden. Även i år håller vi till i Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40, ingång från innergården. Registrering från klockan 18.00. Stämman börjar kl 18.30. Årsmöteshandlingar har delats ut i era postfack. Förutom årsredovisningen innehåller dessa även grafer över avgifter sedan 1998, en kostnadsöversikt, en prognos för kommande tre år samt ett förslag till en mindre stadgeändring. 

Ta med dig dessa handlingar till lokalen då vi inte har någon projektor för att dela materialet på skärm. Vi kommer endast att föredra valda delar av materialet muntligen.

Den nya styrelsen som väljs vid stämman kommer säkerligen att behöva se över den ekonomiska prognosen igen i samband med budgetarbetet i höst, när vi vet mer om hur räntor, elpris och kriget i Ukraina utvecklas. Det vi vet är att tomträttsavgälden går upp kraftigt 2026 och att vi kommer att behöva höja avgifterna kommande år, frågan är bara hur mycket.

Efter avslutad stämma bjuds på lättare förtäring.

Gården är som vackrast just nu - nystädad och med massor av blommor och nya planteringar. Tack till alla er som bidrog till att göra fint och till Kristian Westergren som höll i serveringen. 

Vid den obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK) som gjorde före jul framkom ett antal fel som måste åtgärdas för att säkerställa god inomhusmiljö. Styrelsen har gått igenom protokollet tillsammans med besiktningsmännen och identifierat vilka fel som är allvarliga och måste åtgärdas omgående. Totalt rör det sig om 23 olika påpekanden. Av dessa är bostadsrättsföreningen ansvarig för 10 st och de övriga 13 faller på de enskilda medlemmarna att korrigera och betala för. Styrelsen har begärt in offert för samtliga åtgärder och fått pris för dessa, de flesta till fastpris men ett fåtal på löpande räkning. Det blir billigare att göra samtliga åtgärder på samma gång, då det minimerar antalet separata startavgifter. Styrelsen kommer att kontakta varje medlem som är berörd och tillsammans med varje medlem besluta hur de vill göra i varje enskilt fall - själva köpa in hantverkare för att åtgärda fel eller haka på och åtgärda felet i samband med att de övriga åtgärdas.

I onsdags den 12 april hade vi ovälkommet besök i garaget. Klockan 09.30 på morgonen upptäcktes att två bakrutor slagits sönder på två bilar långt in i garaget. Bilarna tillhörde medlemmar i grannföreningen men nästa gång kan det drabba din bil. Vi påminner därför om att se till att dörrar och garageport verkligen stängs när ni kör/går in/ut och att ingen som inte har anledning att vara i garaget smiter in. Stanna bilen innanför/utanför garageporten och se till att den stängs innan du kör vidare. Tryck till dörrarna om de inte går igen automatiskt. De kärvar ibland p g a kyla eller grus.