Nyheter

Vi bytte portkod den 1 oktober. Vi har som rutin att byta portkod regelbundet för att ha en god säkerhet i föreningen. Den nya portkoden står på försättsbladet till hyresavierna för kvartal 4 som vår ekonomiska förvaltare Nordstaden skickade ut under september månad.

Vi har valt att genomföra dessa byten i etapper, där vi började med dessa trappuppgångar denna sommar. Kommande två år fortsätter vi med byten i övriga trappuppgångar under sommarmånaderna, allt för att sprida ut kostnaden över flera år. Totalt rör det sig om ca 800 radiatorer i de 131 lägenheterna. 

Våra lån omförhandlades den sista augusti och löper nu med 1,65% ränta under de kommande 3 månaderna. Styrelsen har valt att inte binda lånen då osäkerheten är hög för lån med lång löptid och bankerna därför har stora påslag om man vill binda räntorna. Vi kan räkna med att räntorna höjs igen under hösten och vintern, men förhoppningsvis stabiliserar de sig under 2023. Styrelsen kommer under hösten att göra en ny budget för 2023 och en treårsplan där vi tittar över alla kostnader och gör en känslighetsanalys för höjda räntor och energikostnader. Vi återkommer med mer information efter detta. 

Vi som är hundägare i föreningen (ordföranden inkluderad) får givetvis promenera över gården med våra husdjur, men av hänsyn till övriga medlemmar skall hundar hållas kopplade för att inte skapa obehag för de som är hundrädda. Hundar skall heller inte rastas på gården. Små valpar kan ha svårt med detta, men de lär sig snabbt att inte uträtta sina större behov på gården - även hundar vill ha det snyggt hemma!

Det är bara Tegelviksgatan 79 som har denna störning (en switch i elrummet i 79:an fungerar ej).

Felet är anmält till Ownit på eftermiddagen den 6 sept. Tekniker skall vara på plats vid lunchtid den 7 september. Vi hoppas detta löses snabbt.