Nyheter

Tack för att ni alla hjälper till att spara el! När vi jämför totala förbrukningen i föreningen har den sjunkit med 6,9% från år 2021 till 2022. Om det beror på mildare väder i kombination med att vi alla är mer uppmärksamma på vår förbrukning är oklart, men resultatet är tydligt en minskning. Samtidigt har vi alla drabbats av prishöjningar på el, där snittpriset ökat med nästan 67% per kWh från 2021 till 2022 (från i snitt 1,62 kr/kWh till 2,70 kr/kWh). 

Styrelsen arbetar med tre åtgärder under 2023 för att ytterligare minska energianvändningen - under februari kommer vi att tilläggsisolera vindarna ovanför Tegelviksgatan 71-75 och Tengdahlsgatan 40-44. Vi fortsätter också med byten av radiatorventiler och termostater i ytterligare ett antal lägenheter (vi bytte ut dessa i port 77 och 79 under år 2022) och planerar att börja byta ut lysrören i väggarmaturerna till LED-lysrör under året. 

Som medlem kan du också bidra till att minska din och föreningens energiförbrukning, t ex genom att byta till LED-lampor, stänga av apparater helt och inte låta dem stå i stand-by läge, lufttorka istället för att köra torktumlare, ta kortare duschar, vädra kortare stunder mm. 

Portombuden kommer som vanligt ut med aktivitetslistor strax innan städdagen. I år skall vi också måla om lekstugan på gården. Är det någon som har förslag på andra saker vi själva kan åtgärda så maila gärna styrelsen på

I slutet av november genomförde styrelsen sin årligt återkommande brandskyddsinspektion. Generellt sett var resultatet av inspektion bra. Det finns dock ett par saker som är bra att tänka på.

Eftersom trapphusen används som utrymningsväg ska de hållas fria från alla lösa föremål och brännbart material. Detta är ett krav från brandmyndigheterna

Garaget måste vara fritt från brännbara material som kartonger och dylikt. Även brännbara vätskor, så som bensin, spolarvätska mm måste avlägsnas.

Fyra stycken däck får förvaras på den egna parkeringsplatsen i garaget.

/Styrelsen

Ett nytt nummer är distribuerat i era postlådor och på anslagstavlorna. Hela dokumentet finns även på hemsidan under Nyheter. Numret innehåller information om avgifterna, dags att motionera till stämman, märkning av barnvagnar mm.