Nyheter

En medlem i föreningen berättade om en misstänkt händelse denna vecka. En kvinna i trettioårsåldern följde efter in genom porten. Efter ett tag knackade hon på medlemmens dörr och berättade att hon skulle lämna något i en kasse till grannen en trappa ovanför, men den personen var inte hemma. Hon behövde låna en penna. Medlemmen släppte inte in henne och sade nej till att låna ut en penna. Då bad kvinnan om en bit papper att skriva på, sedan ville hon ha en annan kasse som var lite mindre än den hon hade. Medlemmen sade nej till allt även när hon bad hon om att få låna toaletten. 

Senare konstaterades att grannen ovan inte kände till vem det skulle varit.

Var vaksamma om ni är med om något liknande. Tips - be om legitimation och att få ta en bild med mobilen! Har personen inte mjöl i påsen lär de försvinna snabbt vid en sådan förfrågan. 

 

Obligatorisk ventilationskontroll från måndag 31 oktober – tisdag 8 november

OBS! Hantverkare måste kunna komma in i er lägenhet.

Enligt Boverket skall OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

I Brf Sjöstaden skall denna kontroll göras vart 6:e år, och nu i höst är det dags igen.

Arbetet kommer att ske från måndag 31 oktober till och med tisdag 8 november (inget arbete fredag den 4 november). Planerad arbetsordning är att börja med Tengdahlsgatan 44 - 42 - 40 (ca 31 okt-1 nov) och därefter Tegelviksgatan 71 – 73 – 75 (ca 2 nov-3 nov) och slutligen Tegelviksgatan 77 – 79 (ca 7-8 nov). Exakta datum kommer att aviseras i era brevlådor ca en vecka innan.

Vänligen förbered detta genom att lägga en dörrnyckel i tuben i er ytterdörr eller vara hemma dessa dagar för att öppna åt hantverkarna från HA Ventilation. Har ni blockerat några ventiler eller luftintag i ytterväggarna - vänligen återställ detta innan kontrollen. DET ÄR MYCKET VIKTIGT att hantverkarna kan komma in i er lägenhet vid vald dag. Eventuella återbesök kostar 3125 kr per lägenhet. 

Eventuella problem och förbättringsförslag kommer att rapporteras av HA Ventilation till Bostadsrättsföreningens styrelse med förslag på åtgärder. 

För den som vill veta mer – detta är information från Boverkets hemsida:

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare (Bostadsrättsföreningen) som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

 

 

För er som har barn eller barnbarn som nyttjar lekplatsen och de leksaker som finns där - om ni ser trasiga leksaker som barn kan skada sig på eller som bara skräpar ner - släng dem! Om de är stora, ta med dem till grovsoprummet.

Vi har förmånen att ha en gemensam bastu i föreningen som kan bokas utan avgift. Den städas av vårt städbolag varannan vecka. För er som nyttjar bastun - det är mycket viktigt att ni tar med er sopor och plockar undan efter er. Kvarlämnade matrester luktar illa och det är otrevligt för de som kommer efter er om det är kladdigt på borden eller ni lämnat sopor. 

Tack till alla som deltog på höstens städdag! Vi begåvades med vackert väder vilket underlättade ogräsrensning och beskärning av buskar. Ett extra tack till Birgitta Sundberg, portombudet i 42:an för att er port ordnade med korv och kaffeservering och till Per Ekdahl som organiserade städning av grovsoprummet. För er som inte kunde delta - tacka dina grannar som håller vår förening fin.