Nyheter

Beslut om höjd Tomträttsavgäld från december 2025.

Stockholms Stad har nu meddelat vad den nya tomträttsavgälden kommer att bli för nästkommande 10-årsperiod. Avgiften höjs med 126% från nuvarande 1 430 000 kr/år till 3 230 000 kr/år för vår förening. Höjningen sker etappvis med start 1 december 2025 och slår igenom fullt ut till 2030. Första året höjs tomträttsavgälden med 40%, år 2 med 55%, år 3 med 70%, år 4 med 85% och från år 5-10 är höjningen 100%, d v s den nya avgälden är 3 230 000 kr/år.   

Detta innebär att månadsavgifterna måste höjas med i snitt 1144 kr/mån per lägenhet när avgiften slagit igenom helt. Detta är alltså ett genomsnitt och beror på andelstalet för varje lägenhet. Vår grannförening fick samma höjning. Ingen bostadsrättsförening har ännu vunnit ett tvistemål mot Stockholms Stad, varför vi inte kommer att driva en process kring detta.