Nyheter

Sjöstadsnytt nr 3, 2023 i din brevlåda och på hemsidan

Igår delades senaste numret av Sjöstadsnytt ut.  Den innehåller bl a viktig information om kommande avgiftshöjningar. Vår förening drabbas liksom alla andra av höjda kostnader.

I en nyligen publicerad rapport som Hemnet gjort för TT uttalar sig flera experter på området. Johan Lindén, chef för strategisk förvaltning på HSB, tror t ex att "man måste titta på varje enskild förening men med dagens ränta, kostnadsökningar på vatten, fjärrvärme och sophämtning så ser vi ett behov av att höja avgifterna med 40–50 procent i genomsnitt". 

Även Jonas Gustavsson, som är expert på ekonomisk förvaltning på Nabo, ser att ekonomiska problem kan vänta föreningarna på sikt. "Det krävs väldigt stora avgiftshöjningar och än så länge har vi inte sett något av det som jag tror kommer att krävas för att svälja inflations- och räntehöjningar, säger han."

 

När vi fattade beslut om avgiftshöjning inför 2023 hoppades vi på en kortare räntetopp, men den förhoppningen har kommit på skam, så vi måste förstärka kassan med en ny avgiftshöjning i storleksordningen 20% senast vid början av nästa år. Mer information kommer under hösten när budgetarbetet kommit längre.