Nyheter

Åtgärder för förbättrad ventilation genomförs 28-30 augusti

Förra hösten genomfördes den senaste Obligatoriska VentilationKontrollen (OVK) i vår förening. Detta görs vart 6:e år. Luftflöden kontrolleras i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen för att säkerställa ett gott inomhusklimat och samtidigt kontrollera fläktmotorer mm. Vid genomgången av ventilationsföretagets påpekanden enades vi om att genomföra de viktigaste åtgärderna denna höst. Under dagarna 28-30 augusti kommer HA Ventilation till vår förening och genomför detta. De medlemmar som berörs av arbetet inne i lägenheterna (totalt 11 stycken) har fått ett brev om detta i respektive postfack. Om man inte är hemma dessa dagar hänger man en nyckel i dörrtuben som vanligt.