Nyheter

Kylskåp i soprummet! Transportera bort detta själv!

Den som har kastat ett kylskåp i grovsoprummet - ta det därifrån omgående! Kylskåp är farligt avfall och skall transporteras till återvinningscentral av hyresgästen själv. Endast mindre elapparater och köksmaskiner får slängas i elskrotvagnen. 

Bakom elskrotvagnen har också någon ställt en stor skiva, som inte heller får slängas i grovsoprummet. Den skyldige ombeds omedelbart transportera bort denna också.