Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas och vatten (ventilation tillkommer efter ändring i stadgarna 2023-2024)
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
 • Uppsättning av markis över balkong (regler finns även för markis över fönster - se nedan)
 • Balkonginglasning (Du behöver även söka bygglov från kommunen och de har varit restriktiva med tillstånd om balkongerna sticker ut från fasaden.)

Markiser i Brf Sjöstaden.docx

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad. Läs noga och fyll i denna ansökansblankett:

Ansökan om tillstånd för renovering eller ombyggnad av lägenhet i Brf Sjöstaden.docx

Det är lägenhetsinnehavaren som är ansvarig för att entreprenörer och hantverkare tar del av reglerna för ombyggnation och renovering.

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla bort vattenburen golvvärme eller flytta golvbrunnar i våtrum
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster
 • Sätta upp markis i putsad fasad
 • Skölja ner överblivet material typ murbruk, spackel i avlopp eller dagvattenbrunnar

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd

 

Hänsyn och regler vid renovering och ombyggnad

Föreningens trivselregler ska följas. Renovering får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 20.00 på vardagar och mellan kl 10.00 – 16.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud inte ske. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets entré. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår. 

Försiktighet skall iakttas så trapphus, hissar, portar och andra gemensamma delar av fastigheten ej skadas. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att slutstädning görs efter avslutat arbete.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggmaterial och byggavfall får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård (krav från brandmyndigheten).