Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas och vatten (ventilation tillkommer efter ändring i stadgarna 2023-2024)
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
 • Uppsättning av markis över balkong (regler finns även för markis över fönster - se nedan)

1-Markiser i Brf Sjöstaden.docx

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster
 • Sätta upp markis i putsad fasad

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd

 

Hänsyn och regler vid renovering och ombyggnad

Föreningens trivselregler ska följas. Renovering får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 20.00 på vardagar och mellan kl 10.00 – 16.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud inte ske. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets entré. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.